SALUMI E ALTRE SPECIALITA'


 Coppa piacentina dop

19.40 a Kg  34.92 circa a pezzo
 


 Coppa piacentina dop pz sv

19.90 a Kg  17.91 circa a pezzo
 


 Cotechino precotto Fagotto

18.00 a Kg  9.00 circa a pezzo
 


 Culatello con cotenna

35.00 a Kg  168.00 circa a pezzo
 


 Fiocco di culatello

20.40 a Kg  44.88 circa a pezzo
 


 Fiocco di culatello pz sv

20.95 a Kg  23.04 circa a pezzo
 


 Fiocco rustico di prosciutto

19.30 a Kg  44.39 circa a pezzo
 


 Fiocco rustico di prosciutto pz sv

19.90 a Kg  22.88 circa a pezzo
 

descrizione del fiocco rustico di prosciutto


 Goletta

15.11 a Kg  27.19 circa a pezzo
 


 Goletta pz sv

15.90 a Kg  4.77 circa a pezzo
 


 Grass Pist

29.00 a Kg  4.35 circa a pezzo
 


 Investitura

9.60 a Kg  4.80 circa a pezzo
 


 Lombo nostrano pz sv

21.96 a Kg  12.07 circa a pezzo
 


 Mandola

21.20 a Kg  8.48 circa a pezzo
 


 Mariola

20.10 a Kg  16.48 circa a pezzo
 


 Pancetta piacentina dop

15.80 a Kg  47.40 circa a pezzo
 


 Salame campagnolo

17.90 a Kg  9.84 circa a pezzo
 


 Salame casereccio

17.90 a Kg  8.95 circa a pezzo
 


 Salame gentile

18.70 a Kg  16.83 circa a pezzo
 


 Salame gentiletto

18.90 a Kg  11.34 circa a pezzo
 


 Salame il Sapiente

0.00 a Kg  0.00 circa a pezzo
 


 Salame panciottino

17.52 a Kg  9.63 circa a pezzo
 


 Salame pellegrino

14.10 a Kg  8.46 circa a pezzo
 


 Salame piacentino dop

20.50 a Kg  11.27 circa a pezzo
 


 Salame tipoNapoli

17.90 a Kg  7.16 circa a pezzo
 


 Strolghino di culatello

20.50 a Kg  6.15 circa a pezzo
 


 Strolghino di culatello al tartufo

24.70 a Kg  7.41 circa a pezzo
 


 Tartu

24.70 a Kg  12.35 circa a pezzo